spinner

Deliveggie

Deliveggie Deliveggie
  • Mushroom, mixed peppers, onion, fresh tomato, sweetcorn, feta & 100% mozzarella on our secret tomato sauce
SELECTSIZE
SELECTPREMIUM DOUGH

£ 11.99

CUSTOMISE!

Down

About this product

Fresh dough, mushroom, mixed peppers, onion, fresh tomato, sweetcorn, feta & 100% mozzarella on our secret tomato sauce